La Michna - Moèd 3 - 'Haguiga, Moèd Katan, Meguila, Ta'anit, Roch Hachana, Beitsa
La Michna - Moed 3 - Haguiga, Moed Katan, Meguila, Ta'anit, Roch Hachana, Beitsa
₪220

La Michna - Moèd 1 édition bilingue. Avec le commentaire de Rabbénou Ovadia de Barténora.